Καλέστε μας στο 2510 250700 (Ωράριο Καταστημάτων)

0.00 €

Greek English
Όροι εγγυήσεων

Όλες οι εγγυήσεις των προϊόντων δίδονται αποκλειστικά από την εισαγωγική εταιρία ή την κατασκευάστρια εταιρία και όχι από την CLIMA CENTER ΜΠΟΥΡΑΣ (Μπούρας Χρ.Ηλίας). Οι όροι ισχύος, κάλυψης και διάρκειας της εγγύησης ορίζονται από την κάθε εταιρεία ξεχωριστά και ισχύουν σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που αναγράφονται στο σχετικό έγγραφο εγγύησης του κάθε προϊόντος.

Η CLIMA CENTER ΜΠΟΥΡΑΣ (Μπούρας Χρ.Ηλίας) σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει κατά την κάλυψη της εγγύησης και σε οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ του τελικού πελάτη και της εισαγωγικής ή κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης η CLIMA CENTER ΜΠΟΥΡΑΣ (Μπούρας Χρ.Ηλίας) δεν επιβαρύνεται σε καμία περίπτωση από οποιοδήποτε κόστος προκύψει (μεταφορικό, επισκευαστικό, τεχνικό, εμπορικό, κόστος αποζημίωσης) για την κάλυψη της εγγύησης προϊόντος που έχει πουληθεί από το ηλεκτρονικό της κατάστημα.

Η CLIMA CENTER ΜΠΟΥΡΑΣ είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει σωστά τους πελάτες της παραθέτοντας το έντυπο εγγύησης του κάθε προϊόντος στην σχετική κατηγορία ΕΤΑΙΡΙΑ -> Χρήσιμα Έγγραφα -> Έντυπα Εγγυήσεων, στο ηλεκτρονικό κατάστημα eshop. Επίσης σε περίπτωση που το σχετικό έντυπο εγγύησης κάποιου προϊόντος δεν βρίσκεται στην κατηγορία που αναφέρθηκε προηγουμένως, τότε ο πελάτης έχει το δικαίωμα να το ζητήσει να του αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή φαξ πριν την τελική παραγγελία.Σε κάθε περίπτωση ο τελικός πελάτης είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί κατά γράμμα τους όρους που θέτει η εισαγωγική ή κατασκευάστρια εταιρεία έτσι ώστε να ισχύει η εγγύηση του προϊόντος που αγόρασε.

Τέλος, ο τελικός πελάτης με την αποδοχή των όρων αγοράς κατά τη διαδικασία αγοράς του προϊόντος από το ηλεκτρονικό κατάστημα, αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τους όρους εγγυήσεων όπως αναλυτικά περιγράφηκαν παραπάνω.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ