Καλέστε μας στο 2510 250700 (Ωράριο Καταστημάτων)

0.00 €

Greek English
Ανακαινίσεις

Ανακαινίσεις

Με εμπειρία, τεχνογνωσία και εξειδίκευση από το 1980 μπορούμε να ανακαινίσουμε κάθε κτίριο. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ανακαίνιση φέρνει εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακή βελτίωση, άμεσο οικονομικό όφελος και δημιουργία υπεραξίας για τον ιδιοκτήτη. Κάποιες από τις ενδεικτικές ανακαινίσεις που αναλαμβάνουμε είναι :

 

-> Ανακαίνιση μπάνιου

Ενδεικτικές εργασίες :

1) Ακύρωση υδραυλικών παροχών
2) Αποξήλωση ειδών υγιεινής και πλακιδίων και απομάκρυνση μπαζών.
3) Εγκατάσταση νέων υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων
4) Εγκατάσταση ηλεκτρικών παροχών για φωτισμό, πλυντήριο και (προαιρετικά) πρίζα
5) Σοβάτισμα των τοίχων
6) Τοποθέτηση πλακιδίων
7) Τοποθέτηση γύψινου
8) Τοποθέτηση ειδών υγιεινής
9) Τοποθέτηση φωτιστικού
10) Βαψίματα

 

 

-> Ανακαίνιση κουζίνας

Ενδεικτικές εργασίες :

1) Αποξήλωση παλιών επίπλων κουζίνας και των αντίστοιχων πλακιδίων
2) Εγκατάσταση νέων υδραυλικών παροχών
3) Εγκατάσταση νέων ηλεκτρολογικών παροχών
4) Σοβάτισμα και επιδιόρθωση επιφάνειας των παλιών επίπλων και ηλεκτρολογικών
5) Τοποθέτηση νέων επίπλων κουζίνας και ηλεκτρικών συσκευών που έχετε διαλέξει.
6) Τοποθέτηση νεροχύτη και μπαταρίας (βρύσης)
7) Τοποθέτηση πλακιδίων τοίχου
8) Σύνδεση των ηλεκτρικών συσκευών
9) Βάψιμο του χώρου της κουζίνας

 

 

-> Ανακαίνιση κατοικίας (μερική ή πλήρης)

Ενδεικτικές εργασίες :

1) Γκρεμίσματα τοίχων
2) Αποξήλωση ειδών υγιεινής, επίπλων κουζίνας, ντουλαπών κ.α
3) Απομάκρυνση μπαζών
4) Κτίσιμο νέων τοίχων ή κατασκευή με γυψοσανίδα
5) Σοβατίσματα νέων τοίχων
6) Τσιμεντοκονία δαπέδου
7) Αλλαγή ηλεκτρικών καλωδιώσεων και ηλεκτρολογικού πίνακα
8) Αλλαγή υδραυλικών σωλήνων και σωλήνων καλοριφέρ
9) Αλλαγή σωμάτων καλοριφέρ ή εγκατάσταση ενδοδαπέδιας θέρμανσης ή
fancoil
10) Τοποθέτηση νέων επίπλων κουζίνας, ντουλαπών κ.α
11) Τοποθέτηση εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων
13) Τοποθέτηση πλακιδίων μπάνιου και κουζίνας
14) Τοποθέτηση νέων δαπέδων (πλακάκια,
laminate)
15) Ελαιοχρωματισμοί

16) Τοποθέτηση θερμομόνωσης


Η μερική ανακαίνιση περιλαμβάνει εργασίες τις επιλογής σας από την παραπάνω λίστα

 

 

-> Ανακαίνιση γραφείου (μερική ή πλήρης)

Ενδεικτικές εργασίες :

1) Γκρεμίσματα τοίχων
2) Αποξήλωση ειδών υγιεινής, ντουλαπών κ.α
3) Απομάκρυνση μπαζών
4) Κτίσιμο νέων τοίχων ή κατασκευή με γυψοσανίδα
5) Σοβατίσματα νέων τοίχων
6) Τσιμεντοκονία δαπέδου
7) Αλλαγή ηλεκτρικών καλωδιώσεων και ηλεκτρολογικού πίνακα
8) Αλλαγή υδραυλικών σωλήνων και σωλήνων καλοριφέρ
9) Αλλαγή σωμάτων καλοριφέρ ή εγκατάσταση ενδοδαπέδιας θέρμανσης ή
fancoil
10) Τοποθέτηση νέων επίπλων, ντουλαπών κ.α
11) Τοποθέτηση εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων
13) Τοποθέτηση πλακιδίων μπάνιου και κουζίνας
14) Τοποθέτηση νέων δαπέδων (πλακάκια,
laminate)
15) Ελαιοχρωματισμοί
16) Τοποθέτηση θερμομόνωσης

 

Η μερική ανακαίνιση περιλαμβάνει εργασίες τις επιλογής σας από την παραπάνω λίστα

 

 

-> Ανακαίνιση ξενοδοχείου (μερική ή πλήρης)

Ενδεικτικές εργασίες :

1) Γκρεμίσματα τοίχων
2) Αποξήλωση ειδών υγιεινής, ντουλαπών κ.α
3) Απομάκρυνση μπαζών
4) Κτίσιμο νέων τοίχων ή κατασκευή με γυψοσανίδα
5) Σοβατίσματα νέων τοίχων
6) Τσιμεντοκονία δαπέδου
7) Αλλαγή ηλεκτρικών καλωδιώσεων και ηλεκτρολογικού πίνακα
8) Αλλαγή υδραυλικών σωλήνων και σωλήνων καλοριφέρ
9) Αλλαγή σωμάτων καλοριφέρ ή εγκατάσταση ενδοδαπέδιας θέρμανσης ή
fancoil
10) Τοποθέτηση νέων επίπλων, ντουλαπών κ.α
11) Τοποθέτηση εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων
13) Τοποθέτηση πλακιδίων μπάνιου και κουζίνας
14) Τοποθέτηση νέων δαπέδων (πλακάκια,
laminate)
15) Ελαιοχρωματισμοί
16) Τοποθέτηση θερμομόνωσης

17) Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

18) Αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού και εξαερισμού

 

Η μερική ανακαίνιση περιλαμβάνει εργασίες τις επιλογής σας από την παραπάνω λίστα

 

 

-> Ανακαίνιση καταστήματος (μερική ή πλήρης)

Ενδεικτικές εργασίες :

1) Γκρεμίσματα τοίχων
2) Αποξήλωση ειδών υγιεινής, ντουλαπών κ.α
3) Απομάκρυνση μπαζών
4) Κτίσιμο νέων τοίχων ή κατασκευή με γυψοσανίδα
5) Σοβατίσματα νέων τοίχων
6) Τσιμεντοκονία δαπέδου
7) Αλλαγή ηλεκτρικών καλωδιώσεων και ηλεκτρολογικού πίνακα
8) Αλλαγή υδραυλικών σωλήνων και σωλήνων καλοριφέρ
9) Αλλαγή σωμάτων καλοριφέρ ή εγκατάσταση ενδοδαπέδιας θέρμανσης ή
fancoil
10) Τοποθέτηση νέων επίπλων, ντουλαπών κ.α
11) Τοποθέτηση εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων
13) Τοποθέτηση πλακιδίων μπάνιου και κουζίνας
14) Τοποθέτηση νέων δαπέδων (πλακάκια,
laminate)
15) Ελαιοχρωματισμοί
16) Τοποθέτηση θερμομόνωσης

17) Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

18) Αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού και εξαερισμού

 

Η μερική ανακαίνιση περιλαμβάνει εργασίες τις επιλογής σας από την παραπάνω λίστα

 

 

-> Ανακαίνιση βιοτεχνικού ή βιομηχανικού χώρου (μερική ή πλήρης)

Ενδεικτικές εργασίες :

1) Γκρεμίσματα τοίχων
2) Αποξήλωση ειδών υγιεινής, ντουλαπών κ.α
3) Απομάκρυνση μπαζών
4) Κτίσιμο νέων τοίχων ή κατασκευή με γυψοσανίδα
5) Σοβατίσματα νέων τοίχων
6) Τσιμεντοκονία δαπέδου
7) Αλλαγή ηλεκτρικών καλωδιώσεων και ηλεκτρολογικού πίνακα
8) Αλλαγή υδραυλικών σωλήνων και σωλήνων καλοριφέρ
9) Αλλαγή σωμάτων καλοριφέρ ή εγκατάσταση ενδοδαπέδιας θέρμανσης ή
fancoil
10) Τοποθέτηση νέων επίπλων, ντουλαπών κ.α
11) Τοποθέτηση εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων
13) Τοποθέτηση πλακιδίων μπάνιου και κουζίνας
14) Τοποθέτηση νέων δαπέδων (πλακάκια,
laminate)
15) Ελαιοχρωματισμοί
16) Τοποθέτηση θερμομόνωσης

17) Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

18) Αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού και εξαερισμού

19) Διόρθωση συνημίτονου ηλεκτρικής εγκατάστασης (άεργος ισχύ)
20) Μελέτη-βελτιώσεις εξορθολογισμού χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλου καυσίμου κατά τη παραγωγική διαδικασία

 

 

Επιλέγοντας εμάς έχετε :

1) Υπεύθυνη μελέτη από εξειδικευμένους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων
2) Πρόσβαση σε ποιοτικά προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς                                          
3) Συνεχή επίβλεψη σε όλες τις φάσεις της κατασκευής
4) Τεχνική υποστήριξη – συντήρηση – service μετά την αρχική ανακαίνιση
5) Δυνατότητα παρέμβασης και κοινών επιλογών με την εταιρία μας
6) Δυνατότητα πληρωμής σε δόσεις (με ή χωρίς πιστωτική κάρτα)


Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ