Καλέστε μας στο 2510 250700 (Ωράριο Καταστημάτων)

0.00 €

Greek English
Πολιτική επιστροφών & ακυρώσεων

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ :

Προϊόντα: Όλοι οι πελάτες υποχρεούνται να αποσυσκευάσουν και να ελέγξουν τα προϊόντα που αγόρασαν την στιγμή της παραλαβής τους και ενώπιον του μεταφορέα. Σε περίπτωση αισθητικών ελαττωμάτων οφείλουν να ειδοποιήσουν άμεσα τηλεφωνικά την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και σε συνενόηση με αυτήν να προχωρήσουν σε επιστροφή των προϊόντων. Αυτή η τακτική διευκολύνει την άμεση επιστροφή του ελλατωματικού προϊόντος με τον ίδιο μεταφορέα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου και να μην υπάρχει αμφισβήτηση του ελλατώματος. Κάθε άλλη μεταγενέστερη διαπίστωση αισθητικού ελλατώματος δεν θα γίνετε δεκτή σαν λόγος επιστροφής του προϊόντος.

 

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Επιστροφή προϊόντων με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος είναι ελαττωματικό. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής, ή να ζητήσει την επιστροφή του, κατόπιν συνεννόησης με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν, κατά τον χρόνο που συμφωνήθηκε κατόπιν της συνεννόησης με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σύμφωνα με τους όρους που αναλυτικά περιγράφηκαν παραπάνω , τότε το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση. Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη την συσκευασία του. Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, είτε μέσω μεταφορικής εταιρείας, είτε μέσω courier, είτε στην φυσική έδρα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας, ή τραπεζική κατάθεση στον λογαριασμό του πελάτη, η οποία θα γίνεται με επιμέλεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

 

Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Σε περίπτωση που κάποιο/α προϊόν/ντα θεωρηθεί/ούν ελαττωματικό/ά κατά την παράδοση (DOA), η επιστροφή αυτού/αυτών θα γίνεται με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή του/των ελαττωματικού/ών προϊόντος/ων μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον πελάτη στην έδρα της εταιρείας, είτε με αποστολή αυτού/αυτών, επιβαρυνόμενη η ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τα έξοδα παραλαβής του, με μέσα της απολύτου επιλογής της και κατόπιν συνεννόησης του ίδιου του πελάτη με το προσωπικό του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή μόνο με άμεση ειδοποίηση και επιστροφή την ίδια ώρα της παραλαβής τους, ενώπιον του μεταφορέα που τα παρέδωσε αρχικά. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων (DOA), και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται στην περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας του πελάτη, η οποία θα γίνεται με επιμέλεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε την αγορά. 

 

Ελαττώματα – ελλείψεις συνομολογημένων ιδιοτήτων: Για την αντιμετώπιση ελαττωμάτων ή ελλείψεων συνομολογημένων ιδιοτήτων στα πωλούμενα είδη ισχύουν οι προβλέψεις του αστικού κώδικα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να πιστοποιείται ως τέτοια εγγράφως από αμφότερα τα μέρη.

 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ :

Η ακύρωση παραγγελίας η οποία έχει κατοχυρωθεί κατόπιν της επικοινωνίας με τον πωλητή μπορεί να γίνει μόνο εντός της ίδιας ημέρας και μόνο με τηλεφωνική επικοινωνία με την έδρα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν γίνετε δεκτή η ακύρωση παραγγελίας και ο πελάτης υποχρεούτε στην πληρωμή και παραλαβή της παραγγελίας , διαφορετικά η εν λόγω διαφορά θα λυθεί μέσω της νομικής οδού.

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην των όσων αναλυτικά περιγράφηκαν πραπάνω, η CLIMA CENTER ΜΠΟΥΡΑΣ (Μπούρας Χρ.Ηλίας) δεν θα δεχθεί καμία επιστροφή προϊόντος ή ακύρωση παραγγελίας.Τέλος, ο τελικός πελάτης με την αποδοχή των όρων αγοράς κατά τη διαδικασία αγοράς του προϊόντος από το ηλεκτρονικό κατάστημα, αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τους όρους της πολιτικής επιστροφών και ακυρώσεων όπως αναλυτικά περιγράφηκαν παραπάνω.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ